Kami siap bekerja sama dengan per-TOKO-an di seluruh INDONESIA, Mari Jadikan Segalanya Lebih Mudah Lagi. “AM PRODUCTION”

Tidaklah sama wanita yang mukmin dan wanita yang kafir

Tiada suatu kegembiraan pun yang kekal bagimu dan tiada suatu kesedihan pun dapat mengembalikan kepadamu sesuatu yang telah hilang...


Sesungguhnya anda akan beroleh kebahagiaan jika anda mau mengarahkan pandangan pada suatu fenomena yang sudah jelas, yaitu realita kehidupan wanita muslimah di negri-negri Islam dan realita kehidupan wanita non-muslim di negri-negri yang berpenduduk non-muslim.

= Sponsor =
Alat-alat Pertanian

Wanita muslimah di negri-negri Islam adalah sosok wanita yang beriman, bershadaqoh, berpuasa, mengerjakan shalat, berhijab, patuh kepada suaminya, takut kepada Tuhannya, menghormati tetangganya dan sayang kepada anak-anaknya. Selamatlah buat mereka, karena mereka akan beroleh pahala yang besar, ketenangan dan kepuasan. Berbeda dengan halnya wanita non-muslim yang berada di negri-negri non-muslim. Wanita non-muslim adalah wanita yang suka memamerkan kecantikan dan pakaiannya bagaikan barang yang tidak laku lagi murahan yang di tawarkan di sembarang tempat dan kurang akalnya lagi rendah. Ia tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan dan tidak punya agama.
= Sponsor =
Perlengkapan Kompor Gas


Jadi. Bandingkanlah antara kedua fenomena dan gambaran tersebut, niscaya anda akan merasakan bahwa anda adalah wanita yang paling bahagia, paling tinggi derajatnya, dan paling terhormat kedudukannya. Alhamdulillah.
“Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah (pula) kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kalian orang-orang yang beriman.” (QS 3: 139)

Artikel Terkait lainnya:
Kami telah membuka jalur perdagangan Nasional

"Semua orang, baik yang memiliki istana maupun yang memiliki rumah sederhana, Pasti menjalani kehidupannya, tetapi siapakah yang benar-benar meraih kebahagiaan dalam hidupnya?..."

Powered by: Shania

No comments:

Post a Comment